• An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
Home Savjeti Priru?na-vatrogasna-oprema
Priru?na-vatrogasna-oprema Ispis Email
1. Vatrogasni aparat (npr. oznaka na vatrogasnom aparatu A za gaenje poara zapaljivih krutih tvari, B teku?ina i C plinova).
2. Deka za gaenje poara ulja, masti, sprje?avanjem dotoka kisika.
4. Zemlja, pijesak, lopata, mokra metla i grana sa zelenim li?em za gaenje poara suhe trave, makije i s.
5. Mokra maramica ili ru?nik za pokrivanje lica, nosa i usta da zatitite dine putove