• An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
Home Savjeti Priručna-vatrogasna-oprema
Priručna-vatrogasna-oprema Ispis Email
1. Vatrogasni aparat (npr. oznaka na vatrogasnom aparatu A za gašenje požara zapaljivih krutih tvari, B tekućina i C plinova).
2. Deka za gašenje požara ulja, masti, sprječavanjem dotoka kisika.
4. Zemlja, pijesak, lopata, mokra metla i grana sa zelenim lišćem za gašenje požara suhe trave, makije i s.
5. Mokra maramica ili ručnik za pokrivanje lica, nosa i usta da zaštitite dišne putove