Požar kućanskih aparata Ispis

1. Izvadite utikač iz utičnice ili prekinite strujni krug na osiguraču
2. Ugušite požar prekrivanjem. Prekrivači moraju biti od pamuka ili vune

3. požar pokušati ugasiti aparatom za početno gašenje požara

4. pozvati vatrogasce na  193

5. ne gasiti vodom