• An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
Home Savjeti Požar čađe u dimnjaku
Požar čađe u dimnjaku Ispis Email

1. Uslijed neredovitog čišćenja dimovodnog kanala taloži se čađa na stjenke dimnjaka i čađa se može zapaliti. Ukoliko dimnjaci nisu pravilno i kvalitetno izgrađeni i ožbukani, požar se može prenijeti na drvenu konstrukciju krovišta objekta.
2. Požari čađe se u principu ne gase, već se puštaju da čađa izgori. Međutim zbog raznih okolnosti, kao što su: neožbukani dimnjak, pukotine na dimnjaku i sl. prilazi se gašenju dimnjaka sa aparatom za gašenje požara suhim prahom, na način da prah ubacimo u otvor na dimnjaku na najdonjem  dijelu dimnjaka, tj. u podrumu.
3. Nakon gašenja požara dimnjaka, potrebno je očistiti dimnjak, a vrući žar iznijeti izvan objekta i polijati s vodom.

4. Požar čađe u dimnjaku NE GASITI VODOM