• An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
Home Savjeti Požar ?a?e u dimnjaku
Ispis Email

1. Uslijed neredovitog ?iš?enja dimovodnog kanala taloži se ?a?a na stjenke dimnjaka i ?a?a se može zapaliti. Ukoliko dimnjaci nisu pravilno i kvalitetno izgra?eni i ožbukani, požar se može prenijeti na drvenu konstrukciju krovišta objekta.
2. Požari ?a?e se u principu ne gase, ve? se puštaju da ?a?a izgori. Me?utim zbog raznih okolnosti, kao što su: neožbukani dimnjak, pukotine na dimnjaku i sl. prilazi se gašenju dimnjaka sa aparatom za gašenje požara suhim prahom, na na?in da prah ubacimo u otvor na dimnjaku na najdonjem  dijelu dimnjaka, tj. u podrumu.
3. Nakon gašenja požara dimnjaka, potrebno je o?istiti dimnjak, a vru?i žar iznijeti izvan objekta i polijati s vodom.

4. Požar ?a?e u dimnjaku NE GASITI VODOM