• An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
Home Savjeti Savjet gra?anima koji odlaze na godišnji odmor
Ispis Email
slika2-godisnjiodmor.jpg.jpgUpozorenje / savjet  gra?anima  

Mnogi od vas planiraju odlazak na godišnji odmor ili u prirodu. Da li vam je poznato da se veliki požari i nesre?e doga?aju zbog sitnih i naizgled bezazlenih propusta?

U namjeri da se izbjegnu neželjene posljedice od nastanka požara ili eksplozije i uvjereni da nam je to svima zajedni?ki interes podsje?amo vas da povedete ra?una o slijede?em:

 • u kampovima i drugim otvorenim prostorima ne palite otvorenu vatru, a pripremu roštilja obavljajte na zato ure?enim mjestima; vodite ra?una da mjesto oko roštilja bude o?iš?eno od sve gorive materije u krugu od tri metra, pepeo nakon svakog odlaganja polijte vodom, a za svaku sigurnost imajte u pripremi adekvatna sredstva za gašenje požara
 • ne ostavljajte upalja?e na mjestima direktnog kontakta sa izvorom topline, a naro?ito ne u automobilima ispod vjetrobranskih stakala
 • upalja?e i šibice držite dalje od dohvata djece, ?ija mašta nadilazi njihovu dje?ju svijest
 • provjerite, da li ste prije odlaska na godišnji odmor ili drugog razloga dužeg izbivanja, u vašem stanu isklju?ili elektri?ne potroša?e i zatvorili plin
 • osim što to nalažu mjere kulturnog ponašanja, ne bacajte opuške kroz prozor vašeg automobila, jer nikada ne možete sa sigurnoš?u znati gdje ?e završiti odba?eni opušak
 • ne parkirajte vašeg "limenog ljubimca" na mjestima gdje ?e on zatvoriti vatrogasne prilaze i pristupe, jer time ugrožavate i vlastitu sigurnost.

                    Želimo Vam ugodan odmor!!!

  slika1-godisnjiodmor.jpg