• An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
Home O Krapini
Krapina
Krapina Ispis Email

slika1-grb-gradakrapine.gifAko se bregovito podru?je ome?eno rijekama Savom na Jugu, Sutlom na Zapadu, planinama Maceljom i Ravnom Gorom na Sjeveru, Ivan?icom i Zagreba?kom Gorom na Istoku zove Zagorje, Grad Krapina smjeten ispod Strahinj?ice uz rje?icu Krapin?icu ili Krapinicu zauzima sredinji poloaj cijelog Zagorja. Sam naziv grada usko je povezan s nazivom rijeke koja je nekada obilovala slatkovodnom ribom aranom (na kajkavskome riba aran naziva se Krap). Naziv grada je vrlo star, vjerojatno iz vremena Ilira, kad su i mnoge druge rijeke, mjesta i planine dobile svoja imena, a Rimljani su ih uglavnom preuzeli i dodali svoje jezi?no obiljeje. O tome se moe samo naga?ati, jer dokaza za to nema.

Opširnije...
 
Legenda o ?ehu, Lehu i Mehu Ispis Email

slika1-cehlehmeh-vilina.jpgPri?e su lijepe i kad nisu istinite. Njihovo nastajanje, postojanje i usmeno prenoenje svjedo?i, kako je velika i iva stvar ?ovjekova mata, koja nepoznato i tajnovito eli odgonetnuti, oivjeti i zaodjenuti odijelom stvarnosti. Pr?e su dokaz, da u svakome ?ovjeku ima neto dje?je neposrednosti, iskrenosti i lakovjernosti.
I Krapina ima svoju pri?u, po kojoj je postala kolijevkom slavenskih naroda i sreditem jednog idejnog narodnosnog gibanja. Ima svoju legendu o ?ehu, Lehu i Mehu i njihovoj sestri Vilini. I da nije lijepa ne bi ivjela na ustima naroda i ne bi se pripovijedala, a to u?eni ljudi kau da je neistinita, jedan je razlog vie da se o njoj govori i da je se ?uva novin naratajima.

Opširnije...