• An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
Lista kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz natje?aja za radno mjeso vatrogasac Ispis Email

logojvpkrapina.jpgOtvaranje pristigle dokumentacije za natje?aj zapo?elo je dana 19.02.02018.u 1630 sati, te je nakon provjere i usporedbom iste utvr?eno da od 15 zaprimljenih molbi, 7 molbi udovoljava uvjetima iz natje?aja. Stoga ?e se obaviti usmeni razgovor s kandidatima koji zadovoljavaju uvjete iz natje?aja, a to su (redom otvaranja zaprimljenih molbi):


Luka Uroi?

Miljenko Palnec

Dominik Martinec

Tomica Pelin

Ivan Zemlji?

Mirko Obadi?

Denis Novosel

Razgovor s kandidatima ?e se obaviti u ponedjeljak, 26. velja?e 2018. u 800 sati, u prostorijama JVP grada Krapine.