• An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
Ispis Email

Poštovani,
nismo u mogu?nosti direktno stavljati dokumente na našu stranicu; izvješ?e o ostvarenju i korištenju vlastitih namjenskih prihoda i primitaka za 2017.g. možete preuzeti drugog servera (File Dropper).

Izvješ?e JVP Krapina o ostvarenju i korištenju vlastitih namjenskih prihoda i primitaka za 2017.g. možete skinuti ovdje