• An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
Akti JVP grada Krapine Ispis Email

Poštovani,
ovdje možete pogledati i skinuti akte JVP grada Krapine:


Zakon o vatrogastvu možete skinuti ovdje

Zakon o pravu na pristup informacijama možete skinuti ovdje

Statut JVP Krapina možete skinuti ovdje

Pravilnik o  unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji možete skinuti ovdje

Proceduru zaprimanja računa, provjera računa i plaćanje po računima možete skinuti ovdje

Odluku o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka možete skinuti ovdje

Odluku o imenovanju službenika za informiranje možete skinuti ovdje

Pravilnik o plaći JVP grada Krapine možete skinuti ovdje

Financijsko izvješće za 2016.g. možete skinuti ovdje

Financijsko izvješće za 2017.g. možete skinuti ovdje

Bilješke obračun 31.12.2016.g. možete skinuti ovdje

Izvješće o prihodima i rashodima decentreliziranih funkcija vatrogastva za 2016.g. možete skinuti ovdje

Izvješće o prihodima i rashodima decentreliziranih funkcija vatrogastva za 2017.g. možete skinuti ovdje

Izvješće o financiranju JVP izvan minimalnog standarda za 2016.g. možete skinuti ovdje

Izvješće o financiranju JVP izvan minimalnog standarda za razdoblje 2017.g. možete skinut ovdje

Izvršenje plana za 2016.g. možete skinuti ovdje

Projekciju plana za 2017.g. možete skinuti ovdje

Izvšenje plana za 2017.g. možete skinuti ovdje

Plan nabave za 2017.g. možete skinuti ovdje

Izvješće o ostvarenju i korištenju vlastitih namjenskih prihoda i primitaka za 2017.g. možete skinuti ovdje

Zahtjev za pristup informacijama JVP Grada Krapine možete skinuti ovdje

Sukob interesa možete skinuti ovdje

Poziv za 1. Sjednicu  U.V. JVP Grada Krapine možete skinuti ovdje

Poziv za 2. Sjednicu U.V. JVP Grada Krapine možete skinuti ovdje

Poziv za 3. Sjednicu U.V. JVP Grada Krapine možete skinuti ovdje

Poziv za 4. Sjednicu U.V. JVP Grada Krapine možete skinuti ovdje

Poziv za 5. Sjednicu U.V. JVP Grada Krapine možete skinuti ovdje

Poziv za 6. Sjednicu U.V. JVP Grada Krapine možete skinuti ovdje

Poziv za 7. Sjednicu U.V. JVP Grada Krapine možete skinuti ovdje

Poziv za 8. Sjednicu U.V. JVP Grada Krapine možete skinuti ovdje

Poziv za 9. Sjednicu U.V. JVP Grada Krapine možete skinuti ovdje

Poziv za 10. Sjednicu U.V. JVP Grada Krapine možete skinuti ovdje

Poziv za 11. Sjednicu U.V. JVP Grada Krapine možete skinuti ovdje

Poziv za 12. Sjednicu U.V. JVP Grada Krapine možete skinuti ovdje

Poziv za 13. Sjednicu U.V. JVP Grada Krapine možete skinuti ovdje

Poziv za 14. Sjednicu U.V. JVP Grada Krapine možete skinuti ovdje

Poziv za 15. Sjednicu U.V. JVP Grada Krapine možete skinuti ovdje

Poziv za 16. Sjednicu U.V. JVP Grada Krapine možete skinuti ovdje