• An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
Natječaj za prijem u radni odnos - vatrogasac Ispis Email

logojvpkrapina.jpgNa temelju članka 21. Zakona o vatrogastvu (NN 139/04, 174/04, 38/09 i 80/10), Upravno vijeće Javne vatrogasne postrojbe Grada Krapine, raspisuje:

NATJEČAJ

za prijem u radni odnos vatrogasca -4 izvršitelja na određeno vrijeme, 1 godina, uz probni rok od 3 mjeseca.

 

 

a) Uvjeti koje kandidati moraju ispunjavati:
- SSS vatrogasnog smjera, odnosno srednja stručna sprema drugog smjera, pod uvjetom da u roku od dvije godine od prijama u radni odnos završi prekvalifikaciju;
- tjelesna i duševna sposobnost za obavljanje vatrogasne djelatnosti;
- da nisu kažnjavani za kaznena djela protiv imovine, opće sigurnosti ljudi i imovine te protiv službene dužnosti i da se protiv njih ne vodi istražni postupak;
- položen vozački ispit B-kategorije.


b) Uz životopis priložiti sljedeće dokumente:
- domovnicu (preslik);
- svjedodžbu o završnom ispitu o stjecanju SSS vatrogasnog smjera (preslik)
- ako je kandidat završio prekvalifikaciju i svjedodžbu o završnom ispitu druge stručne spreme (preslik);
- uvjerenje ovlaštene zdravstvene ustanove o sposobnosti za obavljanje vatrogasne djelatnosti (Dom zdravlja MUP-a, Šarengradska 3, Zagreb, izvornik ne stariji od 6 mjeseci);
- uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 30 dana, izvornik);
- vozačka dozvola (preslik);
- uvjerenje o prebivalištu (ne starije od 30 dana, izvornik).


c) Prije odabira kandidata vršit će se provjera znanja, vještina i sposobnosti za poslove vatrogasca.


d) Odabrani kandidati primaju se u radni odnos na odreñeno vrijeme, uz uvjet probnog rada od 3 mjeseca.


e) Natječaj ostaje otvoren 10 dana od objave na Internet stranici JVP Grada Krapine i HZZ.


f) Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta poslati na adresu: Javna vatrogasna postrojba Grada Krapine, Dr. Franje Tuđmana 10, 49 000 Krapina, u zatvorenoj omotnici, s naznakom: »Za natječaj«.

g) Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

h) Kandidati koji su 2014. godine priložili dokumente i prošli provjeru u JVP Krapina, ne moraju prilagati nove, osim potvrde o nekažnjavanju koja ne smije biti starija od 30 dana.

Natječaj možete skinuti ovdje: