• An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
Natječaj za prijem u radni odnos: administrativni referent-računovođa Ispis Email
logojvpkrapina.jpgNa temelju Pravilnika o unatrnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Krapine, Upravno vijeće Javne vatrogasne postrojbe Grada Krapine, raspisuje:

NATJEČAJ

za prijem u radni odnos: administrativni referent - računovođa, na određeno vrijeme, 1 godina, uz probni rok od 3 mjeseca.

a) Uvjeti koje kandidati moraju ispunjavati:
- završena srednja stručna ili srednja školska sprema,
- poznavanje Zakona o općem upravnom postupku,
- poznavanje rada na računalu,
- poznavanje računovodstvenog poslovanja,
- jedna godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima,
- odgovarajuća ekonomska škola.


b) Uz životopis priložiti sljedeće dokumente:
- kratak životopis,
- preslik osobne iskaznice,
- preslik domovnice,
- svjedodžbu o završnom ispitu završene škole, preslik,
- uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 30 dana, izvornik);
- uvjerenje o prebivalištu (ne starije od 30 dana, izvornik).


c) Prijavu na natječaj mogu podnijeti osobe oba spola sukladno članku 13.
stavku 3. Zakona o ravnopravnosti spolova.


d) Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te priložiti zakonom propisanu dokumentaciju i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.


e) Natječaj ostaje otvoren 10 dana od objave na Internet stranici JVP Grada Krapine i HZZ.


e) Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta poslati na adresu:

Javna vatrogasna postrojba Grada Krapine, Dr. Franje Tuđmana 10, 49 000 Krapina, u zatvorenoj omotnici, s naznakom: »Za natječaj«.


f) Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Natječaj možete skinuti ovdje: