• An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
Home JVP-Krapina - o postrojbi
JVP-Krapina - o postrojbi Ispis Email

JVP Grada Krapine po?ela je sa radom 01.08.1994. kao Vatrogasna ispostava Krapina pri PU Krapinsko-zagorskoj, a u okviru Odjela za zatitu od poara i civilnu zatitu. Postrojba djeluje na podru?ju sjevernog dijela Hrvatskog zagorja, a sjedite je bilo u prostorijama Dobrovoljnog vatrogasnog drutva Krapina.
Po?etak je bio sa 13 vatrogasaca i zapovjednikom ispostave, Miljenkom Jurinjakom.

Stupanjem na snagu Zakona o vatrogastvu, od 01.01.2000 godine postrojba se registrira kao Javna vatrogasna postrojba Grada Krapine i djeluje na podru?ju Grada Krapine i op?ina: Hum na Sutli, ?urmanec, Petrovsko, Jesenje, Radoboj, Mihovljan, Novi Golubovec i Lobor.
Na ?elu postrojbe od 2000 te godine do kraja 2005 godine je Mato Laginja.

S po?etkom 2006 godine na mjesto zapovjednika dolazi in. Marijan Lovren?i?.
U 2007. godini zapoljavaju se jo dva djelatnika ?ime postrojba broji 15 vatrogasaca u skladu sa doneenom Procjenom ugroenosti za Grad Krapinu.

Vatrogasna postrojba danas osigurava dionicu autoceste Krapina - Macelj, zbog tunela koji su na tom dijelu autoceste.
Uspjeno sura?ujemo sa svim vatrogasnim drutvima s podru?ja grada i osam okolnih op?ina, kroz zajedni?ko uvjebavanje i osposobljavanje za provo?enje vatrogasne djelatnosti, a ona su nam velika pomo? u operativnom radu.

Postrojba danas broji 20 vatrogasca, pri ?emu je svaki osposobljen za barem jednu vrstu specijalnosti, a zapovjednik je instruktor za simulator plamenih udara.

Od zna?ajnijih izdvajamo:

 • 20 specijalnost "bolni?ar"
 • 6 specijalnost "spaavanje pri tehni?kim intervencijama"
 • 8 pripadnika DIP-a, dravne intervencijske postrojbe
 • 5 specijalnost "ronioc"
 • 20 vatrogasaca sa poloenim stru?nim ispitom za vo?enje vatrogasnih intervencija
 • 1 serviser vatrogasnih aparata
 • 2 voditelja brodice