• An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
Home Intervencije Tehni?ke Prevrnu?e traktora u Velikoj Vesi
Prevrnu?e traktora u Velikoj Vesi Ispis Email
slika01-traktor.jpgDana 4. travnja 2017.gu 17h i 55min dobivamo dojavu od VOC-a o prometnoj nezgodi ( prevrtanje traktora) sa jednom prikljetenom osobom u Velikoj Vesi (grad Krapina).

Dolaskom na mjesto intervencije zatekli smo prevrnuti traktor i jednu prikljetenu osobu. Pristupamo osiguranju traktora pomo?u sajle, drugog traktora i gumenih kajila za stabiliziranje vozila. Reemo sa hidrauli?nim karama sjedalo, volan, otpajamo i skidamo akumulator, nakon ?ega podiemo zadnji dio traktora pomo?u hidrauli?nog cilindra i osloba?amo osobu te ju predajemo djelatnicima HMP. Nakon toga vrimo sanaciju ceste od ulja i nafte sa piljevinom i ispiranjem prilikom ?ega troimo ~1m3 vode.

slika1-traktor.jpg

slika2-traktor.jpg

slika3-traktor.jpg