• An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
Home Intervencije Tehni?ke Sanacija krovišta na obiteljskoj ku?i u Krapini
Ispis Email

slika01-sanaciajkrovista.jpgDana 6. sije?nja 2017.g. u 8h i 51 min dobivamo dojavu od VOC-a o potrebi sanacije krovišta na adresi Marije Jambrišak 1 , grad Krapina.
Dolaskom na mjesto intervencije zatekli smo dio kriva koje je palo na cestu i zatvorilo prohodnost ceste te dio krova koje visi sa ku?e tepredstavlja opasnost od pada.
slika1-sanaciajkrovista.jpg
slika2-sanaciajkrovista.jpg
slika3-sanaciajkrovista.jpg
Prvo uklanjamo dio krova koji je pao na cestu uz pomo? DVD -a Krapina Nakon uklanjana djela krova sa ceste , postavljamo AL -181 i pomo?u univerzalne ( za spašavanje ) motorne pile režemo i uklanjamo dio krova koji je visio sa ku?e ( limeni krov, panel).
slika8-sanaciajkrovista.jpg
slika9-sanaciajkrovista.jpg
slika10-sanaciajkrovista.jpg
slika11-sanaciajkrovista.jpg