• An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
Home Intervencije Tehni?ke Uklanjanje stabla u parku Matice hrvatske (grad Krapina)
Uklanjanje stabla u parku Matice hrvatske (grad Krapina) Ispis Email

slika01-uklanjanjestabla.jpgDana 23. svibnja 2016.g. u 1735 dobivamo dojavu od VOC-a o potrebi uklanjanja stabla u Parku Matice hrvatske, (grad Krapina).

Dolaskom na mjesto intervencije zatekli smo dio stabla koje se odlomilo uslijed jakog vjetra i palo na ogradu izme?u parka i dvorita obiteljske ku?e. Stablo uklanjamo pomo?u motorne pile.

slika1-uklanjanjestabla.jpg

slika2-uklanjanjestabla.jpg

slika3-uklanjanjestabla.jpg

slika4-uklanjanjestabla.jpg

slika5-uklanjanjestabla.jpg