• An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
Home Intervencije Tehni?ke Rušenje drve?a u Krapini
Ispis Email
slika01-rusenejdrveca.jpgDana 23.ožujka 2016.g. dobivamo dojavu o potrebi rušenja dvaju  drveta. Jedno drvo se nalazilo  u ul. Ivana Rendi?a (grad Krapina), a dugo u ulici Rudolfa Lovreca (grad Krapina).
Dolaskom na mjesto intervencije, pristupamo njihovom rušenju pomo?u AL i motornih pila na na?in da prvo postepeno uklanjamo grane, a nakon toga pristupamo rušenju samog debla.
slika1-rusenejdrveca.jpg
slika2-rusenejdrveca.jpg
slika3-rusenejdrveca.jpg