• An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
Home Intervencije Tehni?ke Izvla?enje autocisterne s gorivom
Izvla?enje autocisterne s gorivom Ispis Email

slika01-izvlacenjecisternesgorivom.jpgDana 24. velja?e 2016.g. u 13h i 16min dobivamo dojavu o potrebi izvla?enja autocisterne s gorivom kod O Ljudevit Gaj" Trg Stjepana Radi?a 1, (grad Krapina).

Dolaskom na mjesto intervencije zatekli smo autocisternu s gorivom koje je propalo u zemlju. Pristupili smo izvla?enju autocisterne sa V i upotrebom ?eli?nog ueta.

slika1-izvlacenjecisternesgorivom.jpg

slika2-izvlacenjecisternesgorivom.jpg

slika3-izvlacenjecisternesgorivom.jpg

slika4-izvlacenjecisternesgorivom.jpg