• An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
Home Intervencije Tehni?ke Skidanje radio antene sa zgrade GDCK i ?iš?enje žlijebova na OŠ Ljudevit Gaj u Krapini
Ispis Email

slika01-skidanjeantene.jpgOp?e je poznato da vatrogasci svoj vatrogasni posao rade gotovo savršeno, uvijek su i na vrijeme na intervencijama, stru?no osposobljeni i spremni za svaki vid doga?aja. No ono što ih ?ini posebnima je njihov "nevatrogasni" dio posla.

Tako je naša  postrojba  dana 12. sije?nja 2016. g. zahvaljuju?i autoljestvi koju posjeduje pomogla u skidanju radio antene sa krova zgrade u kojoj djeluje GDCK Krapina,

slika4-skidanjeantene.jpg

slika5-skidanjeantene.jpg

slika6-skidanjeantene.jpg

slika3-skidanjeantene.jpg

kao i u ?iš?enju žlijebova na OŠ Ljudevit Gaj Krapina zbog za?epljenosti uslijed taloženja raznih ne?isto?a (liš?a, golubljeg izmeta...)

slika2-skidanjeantene.jpg

slika1-skidanjeantene.jpg