• An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
Home Intervencije Požari Požar garaže u Rovnom (op?ina Petrovsko)
Ispis Email

slika01-pozarrovno.jpgDana 26. kolovoza 2016.g. u 1642 dobivamo dojavu od VOC-a o požaru garaže u Rovnom 7, (op?ina Petrovsko).

Dolaskom na mjesto intervencije zatekli smo  požar garaže u razbuktaloj fazi te pristupamo gašenju pomo?u visokotla?nog vitla za brzu navalu s fokusom na spre?avanje širenja požara na stambenu ku?u.

slika1-pozarrovno.jpg

slika2-pozarrovno.jpg

slika3-pozarrovno.jpg

slika4-pozarrovno.jpg

Istovremeno postavljamo „B" cijevnu prugu do razdjelnice i jedan „C" mlaz.Dolaskom DVD-a Petrovsko postavljamo još 2 „C" mlaza te 1 visokotla?ni mlaz pomo?u kojeg spre?avamo širenje požara do susjedne ku?e, pošto se zapalila trava.

slika5-pozarrovno.jpg

slika6-pozarrovno.jpg

slika7-pozarrovno.jpg

slika8-pozarrovno.jpg

Nakon toga tražimo od VOC-a da nam pošalje DVD Krapinu sa AC.  Nakon prigušivanja požara pristupamo raš?iš?avanju zgarišta, te kontrolu stambenog objekta pomo?u termo- kamere.