• An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
Home Intervencije Požari ...i opet požar dimovodnog kanala
Ispis Email
slika01-pozardimkanala.jpgUnato? stalnim apelima i upozorenjima da gra?ani provjere ispravnost i po potrebi o?iste dimovodne kanale na svojim domovima svakodnevno se susre?emo baš s požarima na njima. Tako smo i dana 25. sije?nja 2017.g. u 2225 primili dojavu od VOC-a o požaru dimovodnog kanala u Ravninskom k.br.96 (op?ina ?urmanec). Dolakom na mjesto intervencije zatekli smo požar dimovodnog kanala u razbuktaloj fazi kojeg sa 1 "S-9" aparatom za po?etno gašenje požara. Nakon gašenja pristupamo njegovom ?iš?enju pomo?u ?etke i kugle uz va?enje velike koli?ine ?a?e.
slika2-pozardimkanala.jpg
slika3-pozardimkanala.jpg
slika4-pozardimkanala.jpg
slika1-pozardimkanala.jpg