• An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
Home Intervencije Požari Požari dimovodnih kanala
Ispis Email

slika01-pozarcade.jpgHladno vrijeme koje je zahvatilo naše podru?je za sobom nosi i poja?ano grijanje u doma?instvima, a samim  time i više slu?aja u kojima dolazi do zapaljenja ?a?i u dimnjacima. Gotovo da nema dana da ne dobijemo dojavu o požaru dimovodnog kanala (dimnjaka). Do današnjeg dana (24.sije?anj) više od 40% intervencija odnosilo se na požare dimovodnog kanala, a u nekima od njih došlo je i do zapaljenja krovišta te je u?injena znatna materijalna šteta.

 

Opasnosti koje prijete  kod požara dimovodnog kanala i nisu sasvim bezazlene kao što neki misle; ovdje ?emo iznjeti neke od njih:

- let iskri iz grla dimovodnog kanala: iskre lete po krovu i na okolni zapaljivi materijal, što može uzrokovati zapaljenje.

slika7-pozarcade.jpg

Izvor slike: Izvor: ffw.p-pics.de

- zagrijavanje zidova: dolazi do prijenosa toplote kroz zidove kojima je obzidan dimnjak. Ako su na takve zidove naslonjeni zapaljivi materijali (drvo, papir i sli?no) može do?i do zapaljenja i širenja požara na prostor.

- prijenos požara na gra?evinske elemente zgrade: kod nepravilno izvedenih dimnjaka, naj?eš?e u starim objektima, ?esto je mogu?e nai?i na grede koje prolaze kroz dimovodni kanal. Dolazi do zapaljenja tih greda i prijenosa požara na krovište i/ili me?ukatnu konstrukciju, što može imati katastrofalne posljedice.

- pucanje dimnjaka:uzrok tome je vrlo visoka temperatura koja se razvija kod zapaljenja ?a?i u dimovodnom kanalu - i do 1000°C. Dolazi do pucanja zida kojim je obzidan dimovodni kanal i sam dimnjak.

Pokazatelji da je došlo do požara dimovodnog kanala su: karakteristi?an zvuk koji dolazi iz dimnjaka poput glasnog huktanja, jako zagrijani zidovi kojima je obzidan dimnjak. (ponekad su toliko vru?i da može do?i do opekotina prilikom diranja takvih zidova), let iskri iz grla dimnjaka i karakteristi?an miris paleži.

U slu?aju da je došlo do požara dimovodnog kanala nazovite vatrogasce na broj telefona 193, prigušite otvore za zrak na ložištu kako bi smanjili gorenje i postupno gasite pe? (ložište).

slika4-pozarcade.jpg

Nemojte ulijevati vodu u pe? ili dimovodni kanal jer bi moglo do?i do naglog razvoja pare što može uzrokovati opekotine i dovesti do pucanja pe?i i/ili dimovodnog kanala usljed nagle promjene temperature (ovisno o materijalu izrade).

Još jednom apeliramo (pogotovo kad zapo?inje i završava sezona grijanja) da provjerite i o?istite dimovodne cijevi te pe?i na kruta goriva, jer "dobar  i ?ist dimnjak glavu ?uva".