• An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
Home Intervencije Požari Požar dimovodnog kanala u Lastinama (op?ina Hum na Sutli)
Ispis Email
slika01-pozardimovodnogkanala.jpgDana 24. travnja 2016.g. u 13h i 32min dobivamo dojavu od VOC-a  o požaru ku?e u Lastinama k.br.8 (op?ina Hum na Sutli).
Dolaskom na mjesto intervencije utvr?ujemo da se radi o požaru dimnjovodnog kanala kojega su sanirali ?lanovi DVD-a Prišlin - Hum. Pomažemo  oko ?iš?enja dimovodnog kanala te pomo?u termo kamere pregledavamo dimnjak.
slika1-pozardimovodnogkanala.jpg
slika2-pozardimovodnogkanala.jpg
slika3-pozardimovodnogkanala.jpg