• An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
Home Intervencije Požari Požar krovišta i dimovodnog kanala na obiteljskoj ku?i u Bobovju (grad Krapina)
Ispis Email
slika01-pozarkuce.jpgDana 10. ožujka 2016.g. u 13h i 15min  dobivamo  dojavu od VOC-a o požaru krovišta  na obiteljskoj ku?i u Bobovju k.br.50 (grad Krapina).Dolaskom na mjesto intervencije zatekli smo požar krovišta u po?etnoj fazi kao i požar dimovodnog kanala u razbuktaloj fazi. Prvo pristupamo  gašenju požara krovišta pomo?u visokotla?nog vitla, da bi kasnije pristupili gašenju požara dimovodnog kanala pomo?u S-9 aparata za po?etno gašenje požara.

slika4-pozarkuce.jpg
slika6-pozarkuce.jpg
slika8-pozarkuce.jpg
slika10-pozarkuce.jpg
slika7-pozarkuce.jpg
slika5-pozarkuce.jpg
Istodobno uz pomo? DVD - a Krapina vršimo ?iš?enje i otvaramo manji dio krovišta pomo?u motorne pile kako bi dovršili dogašivanje krovišta.
slika9-pozarkuce.jpg
slika3-pozarkuce.jpg
slika10-pozarkuce.jpg
slika1-pozarkuce.jpg
slika2-pozarkuce.jpg
Na intervenciji je sudjelovao DVD Krapina sa NV i 5 vatrogasaca, te je utrošeno ~ 500 l vode.