• An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
Home Intervencije Požari Požar elektri?nih instalacija u Krapini (Zagreba?ka cesta)
Ispis Email

slika01-pozarel.instalacija.jpgDana 28. sije?nja 2016.g. u 9h i 15min  dobivamo dojavu od VOC-a o požaru elektroinstalacija u ul. Zagreba?ka cesta k.br.28 (grad Krapina).

Dolaskom na mjesto intervencije zatekli smo požar elektroinstalacije uz jako iskrenje iz instalacijskih cijevi, te pojavu plamena iz istih. Pristupamo gašenju pomo?u „S9" aparata za po?etno gašenje požara, ?ime prigušujemo plamen, a istovremeno vršimo presijecanje glavnog dovodnog elektri?nog kabla na zidu stambenog objekta.

slika1-pozarel.instalacija.jpg

slika2-pozarel.instalacija.jpg

slika3-pozarel.instalacija.jpg

slika4-pozarel.instalacija.jpg

slika5-pozarel.instalacija.jpg