• An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
Home Intervencije Požari Požar gospodarskog objekta u Mihovljanu
Ispis Email
slika01-pozargosp.objekta.jpg
Dana 2. sije?nja 2016.g u 14h i 48 min dobivamo dojavu od VOC-a o požaru gospodarskog objekta u Mihovljanu.
Dolaskom na mjesto intervencije zatekli smo vatrogasce DVD-a Mihovljan u gašenju objekta koji se cijeli nalazio u plamenu sa djelomi?nim urušavanjem krovišta. Objekt je od drvene gra?e sa velikom koli?inom drva za ogrijev, kukuruzom i slamom.

slika1-pozargosp.objekta.jpg

slika2-pozargosp.objekta.jpg
U požaru su uginule dvije manje svinje prije našeg dolaska uz dobivene opekline vlasnika Petanjek Stjepana. Požar smo gasili sa  pet C mlazeva da bi po završetku gašenja pristupili raš?iš?avanju. Objekt je veli?ine 5x10 metara.
slika3-pozargosp.objekta.jpg
slika4-pozargosp.objekta.jpg
Na intervenciji je sudjelovalo 12 vatrogasaca iz DVD-a Mihovljan sa NV, malim NV i kombi vozilom. Na intervenciji je utrošeno ~ 15m3 vode.
Iz ostalih medija: