• An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
Home Intervencije Požari Požar ku?e u Druškovcu Humskom
Ispis Email

slika01-pozarkuce.jpgDana 14. prosinca 2015.g. u 16h i 10 min dobivamo dojavu od VOC-a o požaru ku?e u Druškovcu Humskom k.br. 2 (op?ina Hum na Sutli).

Dolaskom na mjesto intervencije zatekli smo  ?lanove DVD Druškovec koji su do našeg dolaska pokušali ugasiti požar uporabom aparata za po?etno gašenje požara S-9 (2kom). Ulazimo u objekt uz uporabu IA i termo kamere.

Radilo se o požaru ?a?e u dimnjaku koji se proširio na drveni strop i predmete u prostoriji. Požar smo pogasili uporabom 2 C mlaza, a dimnjak o?istili pomo?u kugle i ?etke.

slika1-pozarkuce.jpg

slika2-pozarkuce.jpg

slika3-pozarkuce.jpg

Nakon potpunog gašenja i ras?iš?avanja prostorije vršimo pospremu te se vra?amo u postaju.
Na intervenciji je sudjelovao DVD Druškovec sa MNV i ŠV te 6 vatrogasaca. Na intervenciji je utrošeno ~ 500l vode.
slika4-pozarkuce.jpg
slika5-pozarkuce.jpg
slika6-pozarkuce.jpg
slika7-pozarkuce.jpg