• An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
Home Intervencije Požari Požar gospodarskog objekta u Škari?evom
Ispis Email
slika01-pozargospodarskogobjekta.jpgDana 24.8.2015. g u 17h i 46min dobivamo dojavu od VOC-a o požaru gospodarskog objekta u Škari?evom k.br. 129 (grad Krapina).

Dolaskom na mjesto intervencije zatekli smo požar dvije škrinje koje su ve? pogasili uku?ani pomo?u aparata za po?etno gašenje požara ( 2kom - „S"-9 kg i 1kom -  CO2-5 kg). Mi smo odmaknuli škrinje s drvenih paleta na kojima su se nalazile, te smo palete pogasili pomo?u visokotla?nog mlaza te tom prilikom utrošili ~100 l vode. Na intervenciji su sudjelovali i ?lanovi DVD Škari?evo sa 6 vatrogasaca, ŠV i kombi vozilom.
slika1-pozargospodarskogobjekta.jpg
slika2-pozargospodarskogobjekta.jpg
slika3-pozargospodarskogobjekta.jpg
slika4-pozargospodarskogobjekta.jpg