• An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
Home Intervencije Požari Požar gospodarskog objekta u Prigorju
Ispis Email

slika01-pozarg.objekta.jpgDana 27.7.2015.g. u 01h i 14 min dobivamo dojavu od VOC-a o  požaru gospodarskog objekta u Prigorju k.br. 114, (op?ina ?urmanec).

Dolaskom na mjesto intervencije  zatekli smo gospodarski objekt potpuno zahva?en požarom. Pristupili smo gašenju s isto?ne strane objekta postavom „B" pruge do razdjelnice i 1 „C" mlazom vode kako bi sprije?ili širenje požara na stambeni objekt koji se nalazi na udaljenosti cca 10 m od gospodarskog objekta. Nakon po?etka gašenja vlasnik objekta nas upozorava na plinske boce koje se nalaze u objektu. Ubrzo smo uo?ili dvije boce ( kisik i acetilen) koje smo ohladili vodom te iznijeli iz objekta. Nakon toga nastavljamo gašenje unutarnjom navalom uz korištenje IA.

slika1-pozarg.objekta.jpg

slika2-pozarg.objekta.jpg

slika3-pozarg.objekta.jpg

slika15-pozarg.objekta.jpg

slika16-pozarg.objekta.jpg

Dolaskom ?lanova DVD ?urmanec  postavljamo još 2 „C" mlaza od kojih nam se jedan mlaz priklju?uje gašenju unutarnjom navalom, a jedan mlaz vrši vanjsko gašenje sjevernog dijela objekta.

slika4-pozarg.objekta.jpg

slika5-pozarg.objekta.jpg

slika6-pozarg.objekta.jpg

Istovremeno dvije grupe vrše izvla?enje životinja (svinja) iz objekta. Nakon izvla?enja svinja priklju?uju se gašenju objekta sa zapadne strane uporabom visokotla?nog mlaza. Zbog veli?ine požara preko VOC-a tražimo ispomo? i od  DVD Krapina koji dolazi  sa AC i kombi vozilom te 6 vatrogasaca te se priklju?uju gašenju.

slika7-pozarg.objekta.jpg

slika8-pozarg.objekta.jpg

slika9-pozarg.objekta.jpg

Poslije lokalizacije požara vršimo razbacivanje sijena i potpuno gašenje požara.

Dimenzije objekta su 17 x 14 m. Na intervenciji je utrošeno 73 m3 vode.

slika10-pozarg.objekta.jpg

slika11-pozarg.objekta.jpg

slika12-pozarg.objekta.jpg

slika13-pozarg.objekta.jpg

slika14-pozarg.objekta.jpg