• An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
Home Doga?anja Druenja Jedna lijepa vijest za kraj godine
Jedna lijepa vijest za kraj godine Ispis Email
slika01-prostorijazapunjenjeboca.jpgU JVP grada Krapine je na kraju 2015. godine predstavljen prostor s novim kompresorom za punjenje boca izolacijskih aparata koji su neophodni za vatrogasne intervencije.

U nabavku kompresora kao i ure?enje adekvatnog prostora za ?i?enje i odravanje izolacijskih dinih aparata uloeno je oko 150 000 kn. Vano je napomenuti da su sredstva osigurana iz vlastite djelatnosti.

slika3-prostorijazapunjenjeboca.jpg

slika4-prostorijazapunjenjeboca.jpg

slika8-prostorijazapunjenjeboca.jpg

slika10-prostorijazapunjenjeboca.jpg

Ova vrijedna investicija znatno ?e doprinijeti poboljanju u?inkovitog odravanja ovih sprava vanih za vatrogasce, a biti ?e na raspolaganju za sva dobrovoljna vatrogasna drutva.

slika6-prostorijazapunjenjeboca.jpg

slika7-prostorijazapunjenjeboca.jpg

slika2-prostorijazapunjenjeboca.jpg

U tom prostoru nalazi se i posebni stroj za ?i?enje i odravanje vatrogasne zatitne opreme.

slika9-prostorijazapunjenjeboca.jpg

slika5-prostorijazapunjenjeboca.jpg

slika11-prostorijazapunjenjeboca.jpg

slika1-prostorijazapunjenjeboca.jpg