• An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
Home Doga?anja Posjete Kako nas vide naši najmla?i
Ispis Email

slika01.jpgMališani iz dje?jeg vrti?a "Mali kaj" iz Krapine bili su vidno uzbu?eni i sretni kada su stigli u posjet i kada su u garaži JVP Krapina ugledali vatrogasna vozila za gašenje požara i vatrogasnu autoljestvu za spašavanje s visina.

Iskrice u o?ima mališana bile su velike prilikom rastezanja ljestvenika vatrogasne autoljestve . Vidno uzbu?enje dodatno je poraslo kada su vatrogasci upalili svjetlosnu i zvu?nu signalizaciju na vozilima.

slika12.jpg

Vrlo brzo su okružili vozila i kao pravi radoznalci postavljala mnogobrojna pitanja za što služi pojedina sprava ili dio opreme na kamionima.  Vatrogasci su se potrudili da odgovore na sva njihova pitanja te im pokazali sve ono što ih je zanimalo. Ujedno su i sami davali svoje ideje za što bi  ta oprema mogla biti namijenjena. Naravno da su vatrogasci pustili djecu da u?u u kamion i dožive kako je to, a samim time dali su im razlog više za osmjeh i ponos na njihovim licima.

slika10.jpg

slika11.jpg

slika13.jpg

Cijeloj vrti?koj grupi bilo je omogu?eno da se i sami užive u ulogu vatrogasca barataju?i sa mlazom vode. Isprobavanje vatrogasnih kaciga bilo je pravo oduševljenje za sve mališane.

slika14.jpg

slika15.jpg

Kako to obi?no biva s krapinskim vatrogascima, iznena?enjima nikad kraja, jer su na samom kraju susreta poklonili bojanku za svakog radoznalca.

slika16.jpg

slika17.jpg

Radoznalci su svoju zahvalu vatrogascima prikazali svojim umjetni?kim radovima kroz šareni svijet boja.

slika2.jpg

slika4.jpg

slika5.jpg

slika6.jpg

slika7.jpg

slika8.jpg

slika9.jpg