• An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
Home Doga?anja Vježbe Vatrogasna vježba - ?urmanec 2016
Ispis Email

slika01-durmanec2016.jpg

Dana 27. travnja 2016g. DVD ?urmanec održao je redovitu godišnju vježbu, pod nazivom ''GAŠENJE  POŽARA U ŠKOLSKOJ ZGRADI  TE  EVAKUACIJA I SPAŠAVANJE OSOBA IZ OBJEKTA''.

 

Cilj  vježbe bio je da se vidi spremnost operativnih ?lanova da sa vatrogasnom tehnikom i opremom koju društvo posjeduje izvrše zadatak koji ?e im biti zadan, a ujedno i da se omogu?i djelatnicima škole koji po svom godišnjem  programu izvrše tihu evakuaciju.
slika1-durmanec2016.jpg
slika2-durmanec2016.jpg

Vježba se odvijala kao u stvarnom doga?aju. Dojavu o požaru dojavljuje djelatnik škole na  broj 193 (VOC), koji nakon toga daljinskim uklopom alarmira požarnu sirenu i potom odasluje preko programa SMS centra poruke za sve operativne ?lanove DVD-a., a djelatnike JVP Krapine obavještava preko telefona.

slika3-durmanec2016.jpg

slika4-durmanec2016.jpg

 

TIJEK VJEŽBE:

Po dolasku na mjesto doga?aja  zapovjednik vježbe vrši izvi?anje nakon ?ega utvr?uje da je do požara došlo u  prostoru  kotlovnice, da je evakuacija djece u tijeku, struja i plin isklju?eni uz procjenu o potrebi za pomo? od strane JVP Krapine.

slika6-durmanec2016.jpg

slika7-durmanec2016.jpg

slika5-durmanec2016.jpg

slika8-durmanec2016.jpg

Odluka - zapovjed:

- izvršiti evakuaciju i spašavanje djece i djelatnika iz svih prostora škole,

- izvršiti unutarnju navalu na pomo?ni ulaz u kotlovnicu s vitlom brze navale sa MNV uz

uporabu  I.A. i termo kamere (dojavljeno je da domar nije uspio iza?i iz kotlovnice nakon

isklju?ivanja struje i plina),

- izvršiti unutarnju navalu kroz glavni ulaz sa dvije cijevne pruge, jedan mlaz za gašenje u

kotlovnici uz uporabu I.A., a drugi mlaz za šti?enje kata iznad,

- izvršiti vanjsku navalu za gašenje te šti?enje sjevero-isto?nog dijela zgrade,

- izvršiti spajanje A.C. na hidrant te vršiti popunu ostalih vozila vodom uz dodatne obaveze s preuzimanjem evakuiranih osoba i sprovo?enjem na  sigurno podru?je.

slika9-durmanec2016.jpg

slika10-durmanec2016.jpg

slika11-durmanec2016.jpg

slika12-durmanec2016.jpg

slika13-durmanec2016.jpg

Svha vježbe poslužila je i  za upoznavanje sa mogu?im  opasnostima kod sli?nih požara gdje obitiva puno osoba tj djece, te mogu?om panikom koja  može nastati nakon evakuacije.

slika14-durmanec2016.jpg

slika15-durmanec2016.jpg

slika16-durmanec2016.jpg

Kao i prethodnih godina,  jedan ?lan zapovjedništva dobio je zadatak da osmisli vježbu te da je sprovede u djelo, u ovome slu?aju bio je to novope?eni vatrogasni ?asnik g.Ivan Antoli?.

slika17-durmanec2016.jpg

slika18-durmanec2016.jpg

Kratki video s vježbe možete pogledati: OVDJE

Skicu vježbe možete pogledati: OVDJE