• An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
Home Doga?anja Vježbe Osposobljavanje za zvanje "Vatrogasni ?asnik" u KZŽ
Ispis Email

slika01-tecajcasnik.jpgNezaobilazan ?imbenik kvalitetnog izvršavanja primarnih zada?a vatrogasne struke svakako je stru?no osposobljavanje i usavršavanje kadrova. Me?u spomenutim zada?ama najvažnije mjesto zauzima osposobljenost za preventivno i operativno djelovanje u domeni vatrogastva i zaštite od požara.

U organizaciji  Vatrogasne zajednice KZŽ  15 sije?nja 2016.g. zapo?eo je te?aj  za zvanje vatrogasni ?asnik. Te?aj se održava u Zaboku i Krapini u trajanju od 100 nastavnih sati,a  sastoji se od sljede?ih predmeta:
- ustrojstvo zaštite od požara (6 sati)

- gorenje i gašenje (6 sati)

- protupožarna preventiva (6 sati)

- zaštita od požara u graditeljstvu (4 sata)

- elektrotehni?ke mjere zaštite od požara (3 sata)

- vatrogasne sprave i oprema (10 + 4 sata)

- vatrogasne vježbe (3 + 28 sati)

- vatrogasna taktika (12+5 sati)

- tehni?ka služba u vatrogastvu (4+ 5 sata)

- metodika nastave (4 sata)

 

Na te?aju prisustvuje 48 kandidata sa podru?ja cijele naše županije, a  sam ispit se predvi?a za 5. i 6. ožujka 2016. godine. Nastavu provode iskusni i provjereni  predava?i iz JVP Krapine i ZJVP Zabok koji iza sebe imaju više od 20 godina rada u profesionalnom vatrogastvu i koji su najviše iskustva stekli iz prakse (intervencija).

Donosimo Vam dio atmosfere s te?aja iz vježbovnog dijela predmeta „Vatrogasna taktika" koji je održan u nedjelju 28.2.2016.g na poligonu u Mihaljekovom jarku (Krapina), a predava?i su bili: g. Marjan ?u?ek iz JVP Krapina i g. Stjepan Brezak iz ZJVP Zabok.

slika1-tecajcasnik.jpg

slika2-tecajcasnik.jpg

slika3-tecajcasnik.jpg

slika4-tecajcasnik.jpg

slika5-tecajcasnik.jpg

slika6-tecajcasnik.jpg

slika7-tecajcasnik.jpg

slika8-tecajcasnik.jpg

slika9-tecajcasnik.jpg

slika10-tecajcasnik.jpg

slika11-tecajcasnik.jpg

slika12-tecajcasnik.jpg

slika13-tecajcasnik.jpg

slika14-tecajcasnik.jpg

slika15-tecajcasnik.jpg

slika16-tecajcasnik.jpg

slika17-tecajcasnik.jpg

slika18-tecajcasnik.jpg