• An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
Home Događanja Vježbe Trenaža vatrogasaca za protupožarne aktivnosti potpomognute helikopterom
Trenaža vatrogasaca za protupožarne aktivnosti potpomognute helikopterom Ispis Email
slika01-helikopter.jpgDržavna uprava za zaštitu i spašavanje ima zadaću svake godine uvježbavati vatrogasne snage (pripadnike intervencijskih postrojbi) za aktivnosti potpomognute zrakoplovima i helikopterima. JVP Krapina je i ove godine sa svojim osam interventnih vatrogasaca sudjelovala (12. i 13.5.2015.g.) na uvježbavanju (trenaži) u zrakoplovnoj bazi Lučko sukladno Programu aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2015g.

slika3-helikopter.jpg
slika4-helikopter.jpg
slika5-helikopter.jpg
slika6-helikopter.jpg
slika7-helikopter.jpg
Navedene trenaže provode djelatnici Službe za vatrogastvo i pripadnici Državnih intervencijskih postrojbi uz suradnju posada helikoptera Hrvatskog ratnog zrakoplovstva.

slika8-helikopter.jpg
slika1-helikopter.jpg
slika9-helikopter.jpg
slika10-helikopter.jpg
Djelatnici JVP krapine koji su u sastavu IVP uspješno su prošli trenažu te i dalje   u svakome trenutku stoje na raspolaganju državnim intervencijskim postrojbama.
slika11-helikopter.jpg
slika12-helikopter.jpg
slika13-helikopter.jpg
slika2-helikopter.jpg